به نام خدا

خوش آمدید

سعید زمانی

مهندس نرم افزار

طراح و ارتقادهنده نرم افزارهای تجاری تحت وب، رایانه های شخصی و تلفن همراه توسط فن آوری های روز ماکروسافت

سعید زمانی
تحصیلات

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نرم افزار کامپیوتر

دارای مدارک برنامه نویسی شرکت مایکروسافت

MCP - MCSA.NET - MCSD.NET

Microsoft Certification ID: 5491797

بررسی صحت مدارک مایکروسافت

Transcript ID: 760078

Access Code: saeedzamani

سوابق کاری
نام موسسه سمت تاریخ
موسسه زبان ایرانمهر گرافیست - تیم اجرایی نرم افزار New Born English 1383-1384
شرکت گرافیک چاپ فلز نما طراح گرافیست 1384-1385
شرکت نوآوران موج برنامه نویس و طراح وب سایت 1385-1386
فروشگاه مهتاب فروشنده، طراح سایت و پانتوگراف 1386-1396
فروشگاه اینترنتی ایران دیوالت مشاور طراحی سایت و پانتوگراف 1396
فروشگاه اینترنتی تهران ارت برنامه نویس و طراح وب سایت 1394 - تا اکنون
فروشگاه اینترنتی بامبینوکالا مشاور سئو 1396 - تا اکنون
موتور جستجو گبین طراح و سازنده در حال طراحی
مهارتها

Server Programming:

C#.NET (80%)
ASP.NET Web Forms (80%)
ASP.NET MVC (60%)
ASP.NET Core (40%)
Microsoft SQL Server (60%)

User Interface Programming:

HTML (90%)
CSS (80%)
Java Script (60%)
jQuery (60%)
Bootstrap (70%)

Content Management System:

nopCommerce (80%)
WordPress (50%)

Search Engineering:

SEO (90%)
Structured Data (90%)
JSON-LD (90%)
Crawler (70%)

Graphic Tools:

Corel DRAW (90%)
Photoshop (90%)

Network:

TCP/IP (80%)
Subnetting (90%)
Routing (40%)

Other Tools:

Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) (90%)

Language:

English (70%)