درباره

نامگذاری:

واژه گبین برگرفته از نام ایرانی "انگبین" در لغتنامه های فارسی، به معنای عسل و شهد می باشد؛ گردآوری شهد گل ها در کندو توسط زنبور عسل این ایده را به ما داد تا با هدف ساخت موتور جستجوی وب ایرانی این نامگذاری را انجام دهیم.

شروع پروژه:

این پروژه در بهمن سال 1397 در قالب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با نام "طراحی و ساخت خزنده وب برای موتور جستجوی وب ایرانی" توسط سعید زمانی زیر نظر آقای دکتر محمد قدسی شروع به کار کرد.

آقای دکتر محمد قدسی و دانشجو سعید زمانی
آقای دکتر محمد قدسی و دانشجو سعید زمانی، دانشگاه شریف 1396